Bladspits van vuursteen

Zo’n 40.000 jaar geleden ziet het landschap in onze regio er toendra-achtig uit. Het is een wat warmere periode na de laatste ijstijd. Toch is het hier nog guur en koud. Er trekken grote grazers rond als mammoeten, wisenten, reuzenherten en wilde paarden. En Neanderthalers; zij jagen namelijk op die grote grazers. Zij zijn de eerste mensen in onze contreien. Het zijn goede jagers; hun speer is hun belangrijkste wapen. Deze bladspits is gemaakt van grijs vuursteen. Hij stamt uit de laatste periode van de Neanderthaler. Met zijn 40.000 jaar is het het oudste voorwerp in onze collectie. De speerpunt is niet helemaal goed gelukt: bij de bewerking is er een te groot stuk afgebroken. Toch kon hij nog best gebruikt worden. Of dat ook gebeurd is, weten we niet. Er zijn overigens maar een handvol van dit speerpunten bekend in Nederland. Een bijzondere vondst dus.
Leusderheide, 1987.
Verder lezen? Download het informatieblad.