Heiligenbeeldje

Een heiligenbeeldje uit de 16de eeuw, gemaakt van pijpaarde. Het heeft helaas geen gezicht meer, maar omdat ze is afgebeeld met een toren, weten we wél wie het is: de heilige Barbara.
De legende van de heilige Barbara gaat terug tot de 3de eeuw. Barbara had zich bekeerd tot het christendom. Haar vader was een hoge functionaris in het Romeinse rijk en juist een fanatiek christenvervolger. Hij accep-teerde haar bekering niet en sloot haar op in een toren. Toch wist ze zich te laten dopen en liet ze een 3de raam in de toren plaatsen als verwijzing naar de heilige Drievuldigheid. Haar vader was woest, wilde haar op laten pakken, maar Barbara ontsnapte op raadselachtige wijze. Althans in eerste instantie; in tweede instantie kreeg hij haar alsnog te pakken. Ze was echter niet van het christendom af te brengen, alle martelingen ten spijt. Uiteindelijk liet hij haar onthoofden. Barbara is heilig verklaard en de patrones van onder meer gevangenen, beiaardiers, architecten, klokken- luiders, van mensen in ‘gevaarlijke beroepen’ zoals … archeologen.
De Hof, 1991.
Lees verder onder ‘Halve heilige’.