Leurderweg 249

Bij de Leusderweg 249 hebben we een grafveld opgegraven. Een bijzondere opgraving. Enerzijds omdat het om een grafveld van ongeveer 3000 jaar oud gaat. Anderzijds omdat omwonenden en andere belangstellenden met deze opgraving mee konden helpen.

23 mei: zeven van de grafkuilen

Bij de opgraving zijn vier grafkuilen met crematieresten gevonden. Die hebben we in zakken gedaan en mee genomen naar de Westsingel. De inhoud van de grafkuilen wordt gezeefd op een zeef met mazen van 1 mm. Daarbij spoelt het zand weg en komen de crematieresten tevoorschijn. In de video (die versneld wordt afgespeeld) kan je mooi zien dat de crematieresten uit het zand tevoorschijn komen. Op de foto is te zien dat er na 3000 jaar nog heel wat resten van bot aanwezig zijn. Deze worden gedroogd en later nader onderzocht.  

11 mei 2023: van opgraven naar uitwerken

De stadsarcheologen hebben vorige week de opgraving aan de Leusderweg 249 afgerond. Dat wil zeggen dat we klaar zijn op het terrein aan de Leusderweg en dat nu het uitwerken kan beginnen. Zoals je op de foto’s kunt zien hebben we heel wat materiaal naar ons pand aan de Westsingel gebracht. Dat uitwerken is vaak nog veel meer werk dan het opgraven zelf! Klik hier om te lezen wat we de komende tijd met al dat materiaal gaan doen.

De eerste resultaten van het onderzoek

We hebben aan de Leusderweg een begraafplaats / urnenveld opgegraven. Die dateert vermoedelijk uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (ongeveer 3000 jaar geleden). In totaal zijn 4 grafkuilen met crematieresten aangetroffen en de resten van circa 10 greppelstructuren die rondom de graven hebben gelegen. Dit urnenveld sluit mogelijk aan bij de graven die zijn aangetroffen bij het onderzoek aan de kruising Doornseweg/Laan 1914 (zie rapport ‘Amersfoort Onder Ons 28’). Daarmee zouden de graven één grote ‘dodenakker’ kunnen vormen die aan de westzijde van de huidige Leusderweg heeft gelegen. Het onderzoek heeft, mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers die kwamen meehelpen met zeven, veel vondsten opgeleverd. Hierdoor zullen we de komende tijd hopelijk nog veel meer over het urnenveld te weten komen.

We zijn van plan om jullie de komende maanden op de hoogte te houden van de resultaten van het onderzoek. Deze pagina verplaatsen we binnenkort naar de pagina ‘Opgravingen’.

Donderdag is de laatste dag!

Donderdag ronden de we de opgraving aan de Leusderweg af. Dan kunnen we vrijdag alles opruimen en de laatste vondsten naar de Westsingel brengen. Als je mee wilt helpen op de opgraving kan dat dus nog een paar dagen. En als je dat wilt, kan je hier lezen hoe je mee kunt helpen.

Nu ook bij RTV Utrecht!

RTV Utrecht publiceerde afgelopen zaterdag een mooi artikel èn een korte video over de opgraving van de stadsarcheologen bij het perceel Leusderweg 249 en de publieksactiviteiten die we daar organiseren. Zo ben je in 4 minuten lezen en 2 minuten kijken helemaal op de hoogte van deze bijzondere opgraving. Klik hier om naar het artikel op de site van RTV Utrecht te gaan.

Verlenging van de publieksparticipatie bij de opgraving aan de Leusderweg

De afgelopen twee weken hebben meer dan 150 buurtbewoners en andere geïnteresseerden enthousiast meegeholpen met het zeven van grond uit de prehistorische kringgreppels bij de Leusderweg. Hierdoor hebben we veel meer kunnen onderzoeken dan zonder deze hulp mogelijk zou zijn geweest. Dit smaakt naar meer, En daarom gaan we volgende week ook weer jullie hulp inroepen. Vanaf maandag 1 mei kan je ons komen helpen. Ditmaal niet alleen met zeven, maar ook met andere werkzaamheden op de opgraving. Het werkt als volgt:

LET OP: AFHANKELIJK VAN HOEVEEL MENSEN ER KOMEN HELPEN EN DE HOEVEELHEID WERK DIE WE HEBBEN BESLUITEN WE HOELANG DEZE ACTIVITEIT DOORLOOPT. INDIEN WE NIET DE HELE WEEK JULLIE HULP INROEPEN LATEN WE DAT WETEN VIA ONZE WEBSITE

 • Er zijn twee tijdsblokken per dag in de periode maandag 1 mei tot en met vrijdag 5 mei (zoals hierboven al vermeld is deze periode onder voorbehoud): Blok 1 van 10 tot 12 uur en Blok 2 van 13 tot 15 uur.
 • Aanmelden is niet nodig
 • Als je wilt meewerken kom je bij het begin van een tijdsblok naar de opgraving (dus om 10 uur of om 13 uur). Wacht bij de ingang van het terrein tot één van de archeologen je ophaalt. NB: het blok begint met een korte centrale instructie. Als je niet op tijd bent kan je ook niet meewerken
 • Minimum leeftijd 12 jaar, tot 16 jaar onder begeleiding van een volwassene
 • We hebben veel werk, dus we kunnen veel mensen inzetten, maar bij overweldigende belangstelling is een plek niet gegarandeerd
 • Eten en drinken moet je zelf meenemen
 • Trek kleding aan waarin je makkelijk kan werken en die vies mag worden
 • Bij slechte weersomstandigheden gaat de activiteit niet door, we hebben ook geen mogelijkheid om te schuilen
 • Deze activiteit is onder voorbehoud en kan eerder stoppen dan 5 mei; dat laten we dan weten via deze website.

Inschrijven voor meewerken op de opgraving is afgesloten

De afgelopen 1,5 week hebben meer dan 100 buurtbewoners en andere geïnteresseerden ons vol enthousiasme geholpen met zeven. Heel veel dank daarvoor! Dit smaakt naar meer. Vanaf maandag 1 mei gaan we jullie nog een week de kans geven om ons te komen helpen. We laten deze week via deze website weten hoe we dat gaan aanpakken en wat de mogelijkheden zijn.

Donderdag geen uitleg door de stadsarcheologen

Donderdag (Koningsdag) zijn wij ook vrij en wordt er niet gewerkt op de opgraving aan de Leuderweg. En is tussen de middag dus niemand om uitleg te geven.

Een complete verhuizing

Gisteren hebben we een klein stukje van de opgraving mee naar binnen genomen. Dat doen we natuurlijk altijd wel, in de vorm van vondsten en monsters, maar in dit geval gaat het om wat meer dan dat. We hebben namelijk een deel van de opgravingsput in zijn geheel naar onze werkruimte gebracht. Het gaat om een crematiegraf dat we -zoals archeologen dat noemen- ‘en bloc’ gelicht hebben. Dat betekent dat we een kist rondom het graaf geplaatst hebben en er een metalen plaat onder geschoven hebben, zodat we het graf in zijn geheel konden lichten. Op de foto’s is te zien dat dat een flinke klus is, met veel graafwerk en de kist steeds een stukje laten zakken. Wat rest is een kaal stuk zand. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat we het graf in ons laboratorium veel beter en nauwkeuring kunnen onderzoeken. Dat gaan we doen als de opgraving is afgerond. Wordt vervolgd!

Open dag een groot succes!

Afgelopen zaterdag konden omwonenden en andere belangstellenden de opgraving aan de Leusderweg bezoeken. Wij vonden de open dag een groot succes, want we hebben meer dan 350 enthousiaste mensen over de opgraving rondgeleid. En uit de reacties van de bezoekers bleek dat ook die de open dag een groot succes vonden. Het was een goede en gezellige middag!

De bezoekers konden niet alleen de opgraving zelf zien, maar ook twee reconstructies van een grafheuveltje van een urnenveld en enkele vondsten van ongeveer 3000 jaar oud. Voor de kinderen was er een speurtocht èn een opgraving met (chocolade) munten en snoep. Ook dat was natuurlijk een groot succes!

Er wordt volop gezeefd

Vandaag zijn we begonnen met publieksparticipatie bij onze opgraving bij de Leusderweg. Twintig enthousiaste geïnteresseerden hebben geholpen met het uitzeven van de kringgreppels van het urnenveld. Met succes! Niet alleen wat betreft de vondsten (zoals crematieresten), maar ook wat vanwege de super enthousiaste reacties. Ook meewerken? Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Klik hier om een plekje te reserveren. Er zijn extra tijdvakken beschikbaar gekomen!

We zijn al volop bezig!

Afgelopen dinsdag zijn we gestart met de opgraving aan de Leusderweg. Een van de eerste dingen die we doen is het afgraven van de bovenste laag grond met een graafmachine. De sporen en vondsten die voor de stadsarcheologen van belang zijn liggen daar namelijk onder.

Het is natuurlijk altijd spannend of onze verwachtingen kloppen. En dat is hier zeker het geval. Een van de archeologen staat in gedachten verzonken te kijken wat we al gevonden hebben. Er is tijdens de open dag komende zaterdag dus genoeg te zien. Kom dus op 15 april tussen 13 en 16 uur naar de Leusderweg!

En als je volgende week mee wilt helpen met het zeven van bodemmonsters ben je ook van harte welkom. Wie weet vind jij wel aardwerk of crematieresten van 3000 jaar oud! Je moet je wel van te voren aanmelden. Dat kan hier.

We zijn begonnen!

Maandag 11 april. De opgraving aan de Leusderweg 249 is vandaag van start gegaan. Via een groot bouwhekdoek (zie afbeelding) informeren we iedereen die er langs komt wat we daar doen en wat de verwachtingen van de stadsarcheologen zijn. Wil je lezen wat er op het bouwhekdoek staat? Download dan de PDF.

Open dag op zaterdag 15 april

Op zaterdag 15 april organiseren we een open dag waar je de resten van het grafveld kan komen bekijken. De open dag start om 13 uur en zal eindigen om 16 uur. Tijdens de open dag organiseren we het volgende:

 • rondleidingen door de archeologen;
 • een mini expositie met vondsten van de opgraving en/of vergelijkbare opgravingen;
 • kinderactiviteiten, zoals een zandbak waar ‘vondsten’ kunnen worden opgegraven.

Zelf mee helpen op de opgraving

In de week vanaf maandag 17 april heb je de kans om zelf mee te werken aan de opgraving. Een deel van de grond moet namelijk gezeefd worden, omdat we vondsten zoals verbrand bot, aardewerk en vuursteen verwachten. Je kunt onder begeleiding van de archeologen meehelpen bij het zeven.
Je kunt van maandag tot en met vrijdag in twee blokken van ieder een uur (12-13 uur en 13-14 uur) komen helpen. Per blok zijn maximaal 10 plekken beschikbaar. Deelname kan alleen via inschrijving. Klik hier om naar het inschrijvingsformulier te gaan.

We geven iedere donderdag uitleg

Iedere donderdag zal een van de stadsarcheologen tijdens lunchtijd (12 tot 13 uur) bij de ingang van het opgravingsterrein vertellen over de opgraving en de voortgang. Hij/zij kan dan ook vragen beantwoorden. Indien mogelijk (vanwege de veiligheid) mogen bezoekers ook even een kijkje nemen bij de opgravingsput.

Toelichting

In 2021 is er door het Centrum voor Archeologie een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn resten gevonden van een grafveld uit de periode Late Bronstijd – Vroege IJzertijd (circa 1100-500 v. Chr.). Het gaat om wat archeologen een urnenveld noemen: kleine grafheuveltjes met crematiegraven (vaak in een pot van aardewerk). De heuveltjes zijn omringd door greppels. Bij het proefsleuvenonderzoek is een aantal van dit soort greppels aangetroffen. Voordat er gebouwd kan worden, wordt het hele terrein opgegraven.
De opgraving start op dinsdag 11 april. De eerste week van de opgraving zal gebruikt worden om een zo groot mogelijk opgravingsvlak bloot te leggen, zodat er tijdens de open dag van zaterdag 15 april het publiek de resten van het grafveld kan komen bekijken.

Houdt onze website in de gaten

De opgraving duurt in totaal 3-4 werkweken. Indien er veel zeefwerk is en veel animo om mee te helpen, zullen we deze activiteit nog langer aanbieden.