Mammoetbot

Waar nu de Noordzee ligt, lag tijdens de verschillende ijstijden Doggerland. Door het koude klimaat daalde de zeespiegelstand zo zeer dat de bodem droog kwam te liggen. Er ontstond een toendra-steppe-achtig gebied, vol gras en kruiden. Je kon vanuit Nederland naar Engeland lopen. Doggerland is millennia lang het jachtterrein van de Neanderthaler geweest. Zij joegen op grote grazers als wolharige neushoorns en mammoeten. Dit bot is het opperarmbeen (voorpoot) van mammoet. Het is opgevist uit de Noordzee en meer dan 10.000 jaar oud. Rond 9000 jaar geleden is de laatste IJstijd voorbij; het landschap verandert drastisch: toendra en steppe maken plaats voor bossen en grote grazers als mammoeten verdwijnen geheel van het toneel, net als de Neanderthaler overigens.
Noordzee, schenking.