Maria met kind

Waar nu de Observant ligt, lag vroeger het Observantenklooster. In de tuin van dat klooster is een mal gevonden met een beeltenis van Maria met kind. De mal dateert uit de late 15de, begin 16de eeuw. Het is een Maria Lactans, een zogende Maria. Dat was in de late Middeleeuwen een gebruikelijke manier om Maria af te beelden. Een zogende moeder sprak nou eenmaal tot de verbeelding en maakte het makkelijker om je te identificeren met de Heilige Familie.
De makers van dit soort beeldjes noemde men heiligenbakkers. In de mal goten ze pijpaarde en zo ontstond er een reliëf, een heiligenbeeld dat onderdeel was van de Mariaverering. Die verering kende in de late Middeleeuwen een enorme hausse en iedereen die het zich maar even kon veroorloven had zoiets als een heiligenbeeld in huis.
De Observant, begin jaren ’80′.
Lees verder onder ‘Meimaand Mariamaand’.

Wij verkopen replica’s van de tegels die met deze mal gemaakt kunnen worden.