Romeinse kom

Ten tijde van het Romeinse Rijk vormde de Rijn de limes (grens) van dat rijk. Het huidige Amersfoort lag daar buiten. Toch is hier een Romeinse kom van terra sigillata aardewerk gevonden, die op de een of andere manier via handelscontacten hier terecht gekomen moet zijn. Dat is op zich al bijzonder. Nog bijzonderder wordt het als je je realiseert dat deze schaal als grafurn is gebruikt: er zitten menselijke crematieresten in. De urn is gevonden in een Germaans grafveldje. De schaal is goed te dateren: hij is rond 200 na Chr. gemaakt in Trier. We weten zelfs door wie, omdat de maker zijn naam op de kom heeft gezet: CRICIRO. De menselijke resten in de schaal zijn van een man van tussen de 23 en 40 jaar oud. Het moet iemand geweest zijn met een zekere status. De Germanen kenden namelijk een grote waarde toe aan Romeinse goederen en gaven niet zo maar een waardevolle kom als urn mee. Romeinse kom.
Emiclaerseweg, 1989.
Lees verder bij ‘De Romeinse kom met een dode Germaan’.