Zilveren munten

Tussen 2 muren, in een smalle ruimte van ca 40 cm, lagen 10 zilveren munten op een hoopje bij elkaar, zonder spoor van enige verpakking. Iemand heeft ze daar aan het eind van de 18de eeuw begraven, toen waarschijnlijk wél in een zakje, van leer of textiel. Dat zakje is in de loop van de tijd vergaan. Het zijn 2 statenschellingen (6-stuiverstukken) en 8 dukaten (rijksdaalders), allemaal van zilver. De jongste dateert uit 1789, de oudste uit 1659. Het kleinere geld was voor dagelijks gebruik. De dukaten waren dat zeker niet. Dat was handelsgeld.
Het is al met al een aardig bedrag dat daar begraven lag. Waarom heeft iemand daar toen deze schat verstopt? Heeft het misschien iets te maken met de roerige tijd die voorafging aan de Franse overheersing? Een appeltje voor de dorst voor in betere tijden? Het zou kunnen, maar zeker weten doen we het niet.
Provenierssteeg, 2000.
Lees verder bij ‘Schatjes‘.