Maquette prehistorische boerderij

Replica van een boerderij uit de Late IJzertijd (250 v. Chr. tot begin van onze jaartelling). De boerderij zelf vinden we natuurlijk niet meer terug, maar wel de bijbehorende paalkuilen, greppels en scherven. En dat helpt bij de reconstructie.
Vanaf de Late Steentijd (2500-2000 v. Chr.) tot in de Late Middeleeuwen werden huizen eigenlijk altijd volgens eenzelfde patroon gebouwd: een langwerpig grondplan met zijbeuken ( 1 of meer). Bouwmaterialen haalden ze uit de directe omgeving: hout, riet, leem en plaggen. De basis van het huis of de boerderij bestond uit een stevig houten staketsel. De muren werden gemaakt van hout of van riet bedekt met leem. De daken waren ook van riet. De huizen en boerderijen kenden een woon- en een stalgedeelte. Midden in het woongedeelte was de haardplaats, zo ver mogelijk bij de wanden vandaan. De rook trok weg door een luik in het dak. Zo’n rieten dak isoleerde prima, maar was ook erg brandgevaarlijk. Om te voorkomen dat vonken tegen het dak aan sloegen bestreek men dat dak ter plekke met leem, net zoals men dat bij de wanden deed.
Wieken Vinkenhoef, tussen 2002 en 2010.

Van deze boerderij verkopen wij ook een bouwplaat.