Evert drukte zijn stempel

Archeoloog Milo Verhamme vertelt: “Een metaaldetector is niet alleen een speeltje voor hobbyisten, die volledig gefocust op de ‘piep’ een akker of weiland afstruinen. Het is ook een handig hulpmiddel tijdens archeologisch onderzoek. Maar meer dan een hulpmiddel vond ik het nooit. Als ik met zo’n detector loop, ben ik in mijn hoofd altijd met tien andere dingen bezig die ook nog moeten gebeuren tijdens een opgraving. En zo wil het nog wel eens gebeuren dat ik na de ‘piep’ een stuk metaal uit de grond haal, het zonder een blik te gunnen in een zakje met een vondstkaartje stop en weer verder loop. Zo deed ik dat ook bij de opgraving op Achter de Kamp in 2006. Pas toen de vondst na de opgraving schoongemaakt en geconserveerd was, bleek het een topstuk te zijn: een 16de eeuwse zegelstempel. Ik kon me toen al nauwelijks meer herinneren dat ik hem gevonden had.”

Op het stempelveld is een wapenschild met drie staande vogels afgebeeld. Vermoedelijk verwijst dit naar de familie van de eigenaar. Deze naam staat rondom het wapenschild: EVERT IANS(S)OE(N), gescheiden door 2 lelies en een klaverblad. De zegelstempel is in redelijk goede staat, wat vrij bijzonder is. Meestal werden dergelijke stempels onklaar gemaakt zodra de eigenaar ze niet meer kon of mocht gebruiken.

Uit het archief blijkt dat de naam Evert Jansz in de 16de eeuw in Amersfoort enkele keren voorkomt. In 1528 woonde hier een schepen (een soort wethouder) met die naam. Aangezien een zegelstempel met name werd gebruikt door hoge ambtenaren, voor het verzegelen van belangrijke documenten, zou de stempel inderdaad van deze Evert Jansz kunnen zijn geweest.